Top chuyên gia - tư vấn từ kinh nghiệm thực tế

Bar


Top 10 Bars in Ho Chi Minh City - The Most Exciting Bars with The Best Music

Top 10 Bars in Ho Chi Minh City - The Most Exciting Bars with The Best Music

19/08/2022

28823

The top 10 bars in HCMC below are the most exciting places for those who want nightlife entertainment. If you are looking for a place to have fun in Saigon at night, try these names. The best clubbing experience only happens at places with the best lighting, music and drinks. The top bars in Saigon are the only ones who can give you that experience.

サイゴンの最も良い音楽で楽しく過ごせるベストバー10選

サイゴンの最も良い音楽で楽しく過ごせるベストバー10選

23/08/2022

2503

下記のトップ10バーはナイトライフの人々が集まることろで、絶対あなたを失望させなく、最も面白いバーです。夜にサイゴンで友達と楽しむ場所をまだ探している人は、これらのバーを体験してみてください。バーに行って、“全力”で楽しみたい場合、美しい照明、良い音楽、多様なドリンクメニューを扱っているバーに行くべきです。では、今回はサイゴンの厳選したバーをご紹介します。

호치민에서 가장 재미있는 바 TOP 10, 듣기 좋은 음악

호치민에서 가장 재미있는 바 TOP 10, 듣기 좋은 음악

23/08/2022

3399

다음에 진정한 나이트라이프 여러분을 실망시키지 않을 호치민에서 가장 즐거운 술집 TOP 10입니다. 만약 여러분은 모임을 할때 친구와 함께 밤을 보낼 수 있는 곳을 찾고 있다면 이 바들을 경험해 보세요. 건강하고 마음껏 즐겁게 놀고 싶다면 다양한 음료 메뉴, 좋은 음악, 아름다운 조명이 있는 바에 가는 것이 좋아요. 다음과 같이 호치민에서 가장 즐거운 바는 당신에게 그 모든 것을 줄 것입니다.

西贡 10 大最有趣的酒吧,非常好听的音乐

西贡 10 大最有趣的酒吧,非常好听的音乐

23/08/2022

1663

下面是最有趣的 10 家 胡志明 酒吧供真正的夜生活人士聚集,不会让您失望。如果有人还在寻找晚上与朋友在西贡玩乐的地方,您可以体验这些酒吧。去酒吧既健康又有趣,所以你应该去有漂亮灯光、好音乐和各种饮品菜单的酒吧。以下西贡最有趣的 胡志明 酒吧将为您提供所有这些。

Top Quán Bar HCM Vui Nhất Nằm Ở Các Quận Trung Tâm Nội Thành

Top Quán Bar HCM Vui Nhất Nằm Ở Các Quận Trung Tâm Nội Thành

25/08/2022

1683

Top quán bar HCM trong danh sách mà Vietnam-9life sắp mang đến cho bạn đây bảo đảm sẽ khiến bạn bất ngờ về độ vui và không gian bừng cháy cực đỉnh, danh sách quán bar này đã được sắp xếp mức độ hot từ cao xuống dựa trên bình chọn của những dân nightlife chuẩn và chịu chơi nhất Sài Gòn hiện nay. Hãy cùng xem chi tiết từng quán bar theo khu vực gần bạn nhất.

Top 8 Most Popular Bar DJs In Vietnam Nowadays

Top 8 Most Popular Bar DJs In Vietnam Nowadays

30/08/2022

4814

If the bar's DJs play top music, it will make the atmosphere inside more lively and vibrant. However, not everyone knows the hottest DJ names today. Now, let Topchuyengia show you the list of the names of bar DJs that are resonating in Vietnam.

Top 6 Rooftop Bars In Saigon (HCMC) For Your Unforgettable Nights In The Air

Top 6 Rooftop Bars In Saigon (HCMC) For Your Unforgettable Nights In The Air

30/08/2022

2213

If you are looking to experience rooftop bars in Saigon to have evenings watching the city view, swaying to music and sipping strong cocktails, don't miss the following article of Topchuyengia! Experts will introduce 6 best Saigon rooftop bars today that you must pay a visit to.

Club


Top 11 Famous Clubs in Ho Chi Minh City With Good Music For Your Wild Night

Top 11 Famous Clubs in Ho Chi Minh City With Good Music For Your Wild Night

22/08/2022

1658

Which are the most exciting clubs in Ho Chi Minh city, where you can enjoy a whole new different atmosphere to dance to your heart’s desire? In this article, the entertainment experts of Topchuyengia will recommend 11 clubs in HCMC that you must know if you want to have the wildest weekend parties with friends and loved ones.

호찌민에서 가장 인기 많은 음악 클럽 TOP11에 불타올랐습니다

호찌민에서 가장 인기 많은 음악 클럽 TOP11에 불타올랐습니다

26/08/2022

2334

요즘 호치민 클럽 중에 가장 재미있는 곳은 어디입니까 ? 분위기 띄우고, 신나는 공간 찾아 있는 분들을 위한 오늘의 Top Chuyengia 서비스는 친구들과 친척들은 함께 불타는 주말을 보내기 위해 놓칠 수 없는 Top 11 클럽을 소개 드립니다

 

The Best Rooftop Beer Clubs In Ho Chi Minh City With The Nice View

The Best Rooftop Beer Clubs In Ho Chi Minh City With The Nice View

26/08/2022

1287

Rooftop beer clubs are ideal for those who want to enjoy a nice view of Saigon while sipping some nice, cool and tasty beer. If you are one of them, are you aware of this list of the most popular rooftop beer clubs below? If not, let’s discover who they are with the cuisine and entertainment experts from Topchuyengia.

TOP 11 家最著名的酒吧在胡志明市 为您跟朋友玩得开心

TOP 11 家最著名的酒吧在胡志明市 为您跟朋友玩得开心

30/08/2022

2085

你知道现在胡志明市最有趣的酒吧有哪些吗?酒吧是那些想要改变气氛、寻找充满活力的地方来释放自己的地方, 那今天跟我们了解更多关于 11 家最著名的酒吧在胡志明市 为您跟朋友玩得开心你不能错过的

Lounge


Top 20+ Best Lounges Hidden in The Districts Of Sai Gon At Night

Top 20+ Best Lounges Hidden in The Districts Of Sai Gon At Night

23/08/2022

1675

When it comes to the top Saigon lounges in the center of the city, which name would you think of first? Surely you will be overwhelmed by the number of lounges in HCMC. Which one is the most beloved by nightlife players? Let Topchuyengia show you the top hidden lounges in Ho Chi Minh City where you can have your wildest parties and the best time in the country.

TOP 20多Lounge在胡志明市不让你失望,快来吧!

TOP 20多Lounge在胡志明市不让你失望,快来吧!

26/08/2022

1903

说到西贡市中心的酒吧,你会记得哪个名字?肯定会因为选择太多而头疼,但是哪个最受年轻人欢迎呢?在这里,让我们探索西贡最受欢迎的酒吧列表,绝对不会让你失望。

TOP20+ 최고의 라운지 레스토랑은 밤에 사이공 군에 숨겨져 있는 곳입니다

TOP20+ 최고의 라운지 레스토랑은 밤에 사이공 군에 숨겨져 있는 곳입니다

29/08/2022

2063

언제 그것은 그 도시의 중심지인 최고의 사이공 라운지는 첫번째 이름이라고 생각합니까? 물론 너는 라운지의 HCMC의 번호로 사로잡히게 될 것이다. 어느 것이 가장nightlife 선수들의 사랑을? Topchuyengia 당신은 사이공에서 니가 원대한 파티와 이 나라에서 가장 좋은 시간을 가질 수 있는 최고 숨겨진 휴식 공간을 보여 드리겠습니다.

夜にサイゴンの地区で隠されたラウンジトップ20

夜にサイゴンの地区で隠されたラウンジトップ20

09/09/2022

1129

サイゴンのラウンジと言えばどんな名前を思い浮かべますか。たくさんラウンジがありますので選択する時お気に入る場所はどこか悩んでいるでしょうか。じゃ、専門家と一緒に調べましょう。

Pub


Top 16 Pubs in Ho Chi Minh City (HCMC) With Good Cocktail And Chill Vibes

Top 16 Pubs in Ho Chi Minh City (HCMC) With Good Cocktail And Chill Vibes

23/08/2022

1996

Pubs in Ho Chi Minh City can be found in every district and there are different types of pub too. This is an ideal entertainment service for you to have a stress-free time and relax. Without making you wait any longer, here are some top pubs in Ho Chi Minh City, where you can go to enjoy good wine and chill space, as recommended by the experts of Topchuyengia.

호치민(호치민) 펍 TOP 16에는 맛있는 칵테일이 있고 CHILL 공간이 있는 것입니다.

호치민(호치민) 펍 TOP 16에는 맛있는 칵테일이 있고 CHILL 공간이 있는 것입니다.

29/08/2022

1463

호치민 법은 여러 가지 형태로 나오는데 이것은 일종의 이상적인 여가 서비스이며, 여러분에게 스트레스를 풀고 효과적으로 휴식을 취할 수 있는 시간을 준다고 할 수 있습니다. 더 이상 기다리지 말고 Top Chuyengia와 함께 맛있는 술과 Chill 공간을 즐기러 갈 수 있는 호치민 법을 알아보세요

TOP 16 PUB在胡志明市有 Cocktail 好喝, 放松的空间

TOP 16 PUB在胡志明市有 Cocktail 好喝, 放松的空间

30/08/2022

982

胡志明的酒吧随处可见吧,形式多样。这是一项理想的娱乐服务,可以说是温柔的让您有一个有效的时间来缓解压力和休息。不用再等了,这里有一些胡志明市的酒吧,您可以去那里享受美酒和放松的空间。

美味しいカクテル。チル空間があるホーチミン市のパブトップ16

美味しいカクテル。チル空間があるホーチミン市のパブトップ16

09/09/2022

962

ホーチミン市のパブは色々な形でどこにでもあります。これは理想的な娯楽サービスであり、ストレスを解消し、効果的に休息します。これから専門家と一緒にホーチミン市のパブを調べましょう。